wifi facebook-ico twitter-ico uk-flag
Osada w Biskupinie

Odkryta w 1933 roku, wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od około XIV wieku p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do około V wieku p.n.e. Na podstawie badań drewnianych bali stwierdzono, że Gród w Biskupinie powstał najprawdopodobniej w 738 roku p.n.e. Założono go na podmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim, obecnie półwysep. Na półwyspie zrekonstruowano jedynie fragment osiedla. Najbardziej charakterystycznym z nich jest brama. Po jej obu stronach znajdują się dwa odcinki wału oraz falochron. Znajduje się tu również muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się na terenie Grodu w Biskupinie festyn biskupiński. Biskupin położony jest 5 km na wschód od międzynarodowej drogi E5, biegnącej przez Poznań, Gniezno, Żnin i Bydgoszcz do Gdańska, 10 km na południe od Żnina.

więcej: www.biskupin.pl

Osada w Biskupinie
Żnińska Kolej Wąskotorowa

Jest istotną atrakcję turystyczną Szlaku Piastowskiego, zapraszamy do przejazdu kolejką po malowniczej krainie umiejscowionej między Pomorzem, Kujawami i Wielkopolską. Urozmaicony krajobraz, rzeźba terenu, liczne lasy pełne zwierzyny, bogate w ryby jeziora oraz interesujące zabytki historii i inne atrakcje przyciągają co roku wielu turystów, chcących zwiedzić nasz interesujący i gościnny region. W sezonie letnim są uruchomione 3 pociągi osobowe na trasie ŻNIN - WENECJA - BISKUPIN - GĄSAWA o długości 12 km.

więcej: www.ciuchciaznin.pl

Żnińska Kolej Wąskotorowa
Park dinozaurów

ZAUROLANDIA w Rogowie - jest jednym z największych tego typu parkiem w Polsce. Leży pomiędzy drogą krajową numer 5 (w odległości 12 km od Biskupina) a jeziorem Rogowskim. Na obszarze blisko 20 hektarów, wzdłuż dwukilometrowej ścieżki znajduje się ponad 80 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Liczne tablice dydaktyczne przybliżają turystom informacje o okresach geologicznych, układzie kontynentów, miejscach odkryć najciekawszych skamieniałości, trybie życia, sposobach odżywiania poszczególnych okazów, a także o wielkich kataklizmach i hipotezach dotyczących przyczyn wyginięcia gatunku. Dwu kilometrowa ścieżka wiedzie wśród tematycznych scenek rodzajowych, naturalnej i niepowtarzalnej roślinności tworzącej wyjątkowy mikroklimat. Dla dzieci - niepowtarzalny plac zabaw.

więcej: www.zaurolandia.pl

Park dinozaurów
Grodzisko w Izdebnie

Na półwyspie jeziora Wolskiego na terenie wsi Izdebno znajduje się owalne grodzisko pierścieniowate o średnicach 225 × 125 m. Jest to pozostałość osady kultury łużyckiej podobnej do Biskupina, odkrytej przez członków ekspedycji biskupińskiej w 1935 r., w wyniku szeroko zakrojonych wówczas poszukiwań stanowisk archeologicznych. Nie prowadzono na omawianym obiekcie żadnych prac wykopaliskowych. Jedynie w latach 50. miejscowy nauczyciel szkoły wykopał dwie duże dziury na wale grodu wczesnośredniowiecznego, a studenci archeologii Uniwersytetu Poznańskiego w 1948 r. założyli małe sondy na majdanie grodu i zakończyli prace poszukiwawcze w momencie dojścia do konstrukcji drewnianych, które potwierdziły wcześniej postawiona hipotezę o bliźniaczym charakterze grodów w Izdebnie i Biskupinie. Osada w Izdebnie nie ustępowała Biskupinowi wielkością i miała dokładnie taką samą zabudowę. Domy stały w rozdzielonych ulicami regularnych rzędach. W grodzie była też doskonale znana z Biskupina okrężna droga biegnąca wzdłuż wału obronnego. Przeprowadzona w roku 1975 ekspedycja archeologiczna wykazała, że pod metrową warstwą torfiastej ziemi znajdują się doskonale zachowane drewniane relikty grodu łużyckiego, zbudowanego około V w. p.n.e. Osada stopniowo przekształcała w obronny gród. Z czasów wczesnego średniowiecza zachowały się nawet znacznie wyższe wały niż w Biskupinie.

Izdebno leży na wschodnim brzegu wąskiego jeziora Wolskiego, w dorzeczu rzeki Wełny, około 3 km od Rogowa, w połowie drogi między Poznaniem a Bydgoszczą, przy trasie krajowej nr 5. Grodzisko nie znajduje się we wsi, lecz na półwyspie przy południowym krańcu Jeziora Wolskiego. Z Rogowa należy wyjechać na północ, a następnie skręcić w lewo w lokalną szosę prowadzącą w kierunku Janowca Wielkopolskiego. Opisywane miejsce leży na wysokości zakrętu drogi, tam, gdzie przekracza ona obniżenie rynny jeziora. Na półwysep prowadzi ścieżka biegnąca do wałów pierścieniowatego grodziska.

źródło: wikipedia

Grodzisko w Izdebnie